Palapelaaminen mukana opetustyössä

Erilaiset pelit ja pelillistäminen opetustyössä

Erilaiset pelit ja pelillistäminen ovat merkittäviä aktiivisen oppimisen muotoja, erityisopettaja Eeva Puukka kertoo. 

– Pelin avulla voidaan opettaa muun muassa ongelmanratkaisua, ryhmätyötaitoja, kielitaitoa ja esimerkiksi kriittistä ajattelua. Opetuksessani pyrin käyttämään erityyppisiä pelejä, kuten lautapelejä, digitaalisia pelejä, korttipelejä tai palapelejä.

Palapelit sopivat moniin opetustilanteisiin. Esimerkiksi matematiikan tunnilla valmiiksi laminoiduilla ja leikatuilla paloilla voidaan ratkaista matematiikan laskuja. Palapelit, joista löytyy sanoja, voivat motivoida pienempiä oppilaita lukemisen harjoittelemisessa. Paloina voivat toimia myös tavut, joista muodostetaan sanoja. Dominopeli, jossa yhdistetään sana ja kuva sopivat hyvin kielten tunneille uusien sanojen harjoittelemiseen.

Eevan mielestä palapelin kokoaminen sopii myös luokan yhteiseksi puuhaksi, esimerkiksi lisätehtäväksi, kun muut hommat on saatu tehtyä.

Palapelaaminen auttaa keskittymään ja rauhoittumaan

Erilaiset pelit ja pelillistäminen on keino, jonka on todettu edistävän ja parantavan oppimista, sillä pelitilanteessa syntyvät tunteet tukevat muun muassa muistamista.

– Hauskuus ja siitä tuleva mielihyvä sekä motivaatio ja tiedon saaminen omasta edistymisestä ovat pelaamisen selkeitä hyötyjä. Pelit tuovat oppitunneille mukavaa vaihtelua ja innostavat oppilaita. Palapelien kokoaminen voi myös auttaa oppilaita rauhoittumaan ja keskittymään, Eeva kertoo.

Erilaisia oppimista palvelevia pelejä kannattaa rohkeasti kokeilla opetuksessa, Eeva kannustaa.

– Toki se vaatii välillä omaa panostusta, suunnittelua ja joskus oman materiaalin tekemistäkin, mutta aina ei tarvitse kaikkea itse askarrella. Opettajien oppaista löytyy monesti jo valmista materiaalia, jota hyödyntää. Rauhattomille oppilaille palapelit voivat auttaa etenkin keskittymisessä ja rauhoittumisessa. Palapelin kokoaminen luokassa yhdessä opettaa tiimityötä, ja lisäksi se ei vaadi sääntöjen tai ohjeiden kertomista, joten se on helppo toteuttaa ilman suuria valmisteluja.

Eeva toivoo, että hän voi käyttää mahdollisimman paljon opetuksessaan toiminnallisia menetelmiä, johon kuuluvat erilaiset pelit. Palapelien avulla oppilaille voisi luoda erilaisia ongelmanratkaisutehtäviä. Tai vaikka kokonaisen pakohuonepelin, jossa palat joutuu ensin etsimään ja niistä muodostuva koodi vie oppilaat taas seuraavan vihjeen luo.

Palapelaaminen liittyy jonkin verran Eevan opetustyöhön ja myös vapaa-aikaan.

– Mieheni perheellä on perinne aina jouluisin, jolloin he kokoavat yhdessä ison palapelin, ja tähän perinteeseen itsekin tykästyin. Myös korona-aikana tuli koottua useampia palapelejä. Arjessa palapelien kokoaminen on myös hyvää vastapainoa ruutuajalle.

Lue myös, miten palapelit toimivat mindfulnessina ja tapana rentoutua.

Kommentoi

Shopping Cart
Scroll to Top